کاربردهای پربـورات سـدیم

  • منبع اکسیژن
  • مواد شوینده لباس­شویی و ظرف­شویی
  • پودرهای سفید کننده
  • خوش­بو کننده­­­ های هوا و لکه ­برها
  • سفید کننده دندان
  • نگهدارنده در قطره­ های چشم
کاربرد-پربوات-در-سفید-کننده-دندان
کاربرد-پربورات-در-قطره-چشم

ارتباط با ما جهت خریداری محصول

تماس با ما