کاربردهای پربـورات سـدیم

  • منبع اکسیژن
  • مواد شوینده لباس­شویی و ظرف­شویی
  • پودرهای سفید کننده
  • خوش­بو کننده­­­ های هوا و لکه ­برها
  • سفید کننده دندان
  • نگهدارنده در قطره­ های چشم
پربوات در سفید کننده دندان - کاربرد پربورات
پربورات در قطره چشم - کاربرد پربورات

ارتباط با ما جهت خریداری محصول

تماس با ما