روش تولید پربورات سدیم

دو روش زير براي تهيه پربورات سديم وجود دارد:

1- الكتروليز محلول آبی بوراكس در مجاورت كربنات و بيكربنات سديم

2- تهيه پربورات سديم با استفاده از بوراكس و آب اكسيژنه

فرایند تولید سدیم پربورات چهارآبه در شرکت شیمی کانه ایرانیان روش بهینه شده تولید از خاکه کم‌عیار حاوی بور معادن زنجان در حضور محلول آب‌اکسیژنه با خلوص بیشتر از 99.7 درصد است.

تولید-پربورات-سدیم

ارتباط با ما جهت خریداری محصول

تماس با ما