روش تولید نمک اپسوم (منیزیم سولفات)

سولفات منیزیم دارای 7 مولکول آب تبلور را می توان از واکنش سولفوریک اسید با منیزیم کربنات یا منیزیم اکسید تهیه کرد. هرچند به صورت مستقیم از منابع طبیعی نیز به دست می آید. سولفات منیزیم بدون آب تبلور فقط با دهیدراته کردن (بی آب کردن) سولفات منیزیم آبدار به دست می آید.

WhatsApp Image 2018 05 26 at 10.40.43 - روش تولید نمک اپسوم (سولفات منیزیم)
ارتباط با ما جهت خریداری محصول