اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط

تاریخ 5 لغایت 8 تیرماه 1401 سالن 6

پاویون ویژه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها

پاویون ویژه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها

ویدئو نمایشگاه تیرماه 1401

بازدید معاونین صنایع مختلف از غرفه شیمی کانه ایرانیان

بازديد معاونين شهركهاى صنعتى استان

بازديد معاون شهرك‌هاى صنعتى استان

بازديد معاونين شهركهاى صنعتى استان

بازديد معاون صنايع كوچك و متوسط وزارتخانه از غرفه شيمى كانه ایرانیان

بازديد معاونين شهركهاى صنعتى استان

بازديد معاونين شهرك‌هاى صنعتى استان