به گزارش روابط عمومی شرکت شیمی کانه ایرانیان، گواهی دانش‌بنیان شرکت توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد تأیید قرار گرفت.

بر این اساس، شرکت موفق با دریافت تأییدیه دانش‌بنیان نوع 2 گردید. همچنین محصولات این شرکت شامل «اسید بوریک» و «پربورات سدیم چهار آبه» به‌عنوان محصول سطح 1 و محصول فناورانه «منیزیم سولفات هفت آبه» به‌عنوان محصول سطح 2 مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفتند.

 

محصولات دانش بنیان - دریافت گواهی دانش‌بنیان نوع 2، آبان 1400