بروشور اطلاعات  منیزیم سولفات

 

برای دانلود بروشور کلیک کنید

epsomsalt

 

 

 

خطرات

حریق : غیر قابل اشتعال هنگام حریق فیوم سمی ایجاد می گردد.

بلع و گوارش : کرامپ های شکمی اسهال.

پیشگیری

تماس چشمی : استفاده از عینک حفاظتی.

بلع و گوارش : استعمال دخانیات ، نوشیدن مایعات و غذا خوردن ممنوع.

تماس تنفسی : تهویه مکنده موضعی.

کمک های اولیه

حریق : استفاده از تمامی انواع مواد اطفایی بلا مانع است.

تماس تنفسی : هوای تازه – استراحت.

تماس پوستی : پوست با آب شستشو داده شود.

تماس چشمی : شستشوی چشم با آب به مدت 15 دقیقه مراجعه به مرکز درمانی.

بلع و گوارش : شستشوی دهان به فرد مقداری آب داده شود . اقدامات درمانی صورت گیرد.

نمک اپسوم
ارتباط با ما جهت خریداری محصول