ماموریت شیمی کانه ایرانیان

شرکت شیمی کانه ایرانیان با تکیه بر تحقیق و توسعه و کسب دانش فنی ، با تولید و نوآوری محصولات شیمیایی و معدنی در راستای خلق ارزش برای سهامداران و کمک به توسعه کشور گام برمی­دارد . از اینرو حرکت در جهت توسعه کیفی و کمی فعالیتها با تکیه بر توانمندیهای حاصله بویژه دانش فنی و تکنولوژی موجود در شرکت در سرلوحه امور قرار دارد . روند توسعه و پیشرفت در این شرکت ضمن حفظ و بهبود دستاوردها ، با سرمایه­ گذاری و انجام تحقیقات کاربردی در ساختاری پروژه­ محور دنبال می­شود .

معرفی
شیمی-کانه-ایرانیان