اهداف شیمی کانه ایرانیان

ـ تولید محصولات شیمیایی جدید و نوآورانه بر پایه کانه­های معدنی بر اساس تحقیق و توسعه و مطابق استانداردهای بین­المللی

ـ ارتقاء و تثبیت جایگاه برند محصولات و شرکت و تعامل با مشتریان وفادار

ـ تولید و ارائه محصولات سلامت محور برپایه مواد معدنی طبیعی و تکنولوژی روز

ـ تأمین نیاز کشور به محصولات شیمیایی بویژه اسید بوریک و سولفات منیزیم

ـ همکاری با سایر شرکتها و برندهای متبر جهت افزایش تولید و سودآوری

تولید کننده مواد شیمیایی
مواد کانی