طرح تولید دی و تری سدیم فسفات

  محققین شیمی کانه ایرانیان در آزمایشگاه تخصصی شرکت اقدام به تولید دی و تری سدیم فسفات کرده اند. سدیم تری پلی فسفات در صنایع شوینده ، بعنوان قسمتی از [...]

پروژه های در دست انجام در آزمایشگاه تخصصی مرکز

طرح تولید اسید فسفریک از خاکه معدنی فسفات  پژوهشگران شیمی کانه به تازگی  موفق به تولید اسید فسفریک در مقیاس آزمایشگاهی شده اند. محصول آزمایشگاهی تولید شده دارای درجه [...]

بارگذاری پست های بیشتر