به گزارش روابط عمومی شرکت دانش‌بنیان شیمی کانه ایرانیان، این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران از 23-26 آذرماه سال 1400 در غرفه مرکز رشد دانشگاه زنجان حضور فعالی داشت. در روزهای برگزاری نمایشگاه صاحبان صنایع، مدیران و نمایندگان شرکت­های دولتی و خصوصی و … از غرفه مرکز فناوری­های رشد دانشگاه زنجان و شرکت شیمی کانه ایرانیان بازدید انجام دادند. هم‌چنین در این نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکت مورد ارزیابی و بر اساس مستندات ارائه‌شده سطح آمادگی فناوری (TRL) 9 به فناوری­های «اسید بوریک»، «سدیم پربورات چهار آبه»، «سدیم پربورات چهار آبه گرید تکنیکال» و «نمک اپسوم (منیزیم سولفات)» اعطا گردید.

هم‌چنین در این نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکت مورد ارزیابی و بر اساس مستندات ارائه‌شده سطح آمادگی فناوری (TRL) 9 به فناوری­های «اسید بوریک»، «سدیم پربورات چهار آبه»، «سدیم پربورات چهار آبه گرید تکنیکال» و «نمک اپسوم (منیزیم سولفات)» اعطا گردید.