آقای مهندس امين اكرمى

 • مهندس معدن گرايش استخراج
 • 20 سال سابقه مدیریت و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی خصوصاً کانی‌های بور
 • مدیرعامل و رئیس هیأت مديره

آقاى دكتر نعمت ا… ارشدى

 • عضو هيات علمى دانشگاه
 • دکترای شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
 • 21 سال سابقه فعاليت در صنايع شيميايى مختلف
 • عضو هيات مديره

آقای دکتر محمد محمد باقرزاده کاوکانی

 • مهندس معدن گرایش اکتشاف
 • دکترای برق گرایش قدرت
 • 13 سال سابقه مدیریت و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی خصوصاً کانی‌های مس و بور و پروژه‌های ژئوشیمیایی اکتشافی
 • عضو هیات مدیره