طرح تولید اسید فسفریک از خاکه معدنی فسفات 

پژوهشگران شیمی کانه به تازگی  موفق به تولید اسید فسفریک در مقیاس آزمایشگاهی شده اند. محصول آزمایشگاهی تولید شده دارای درجه خلوص صنعتی بوده و قابلیت افزایش درصد خلوص به گرید خوراکی را داراست. این شرکت آمادگی همکاری با سایر علاقمندان در زمینه تولید مشترک و تامین نیاز صنایع دیگر را دارد.