نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فن آوری و فن بازار آذر 97 زنجان