سولفات منگنز در کشاورزی

کاربرد سولفات منگنز در کشاورزی

 

به عنوان ریز مغذی و کود کشاورزی. منگنز دارای نقش اساسی در انجام عمل فتوسنتز و تنفس گیاهان بوده و در فعالیت‌های آنزیم‌هایی مانند نيتريت ردوكتاز كه در متابوليسم ازت مشارکت دارد، دارای اهمیت می‌باشد. استفاده از این كود سبب بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش کیفی و کمی تولید محصولات کشاورزی می‌گردد. کمبود Mn  خاک با این نمک حل ‌شده است.

سایر کاربرد ها

سولفات منگنز به صورت خاص در صنایع رنگرزی، سرامیک سازی، دارویی و قارچ کش نیز بعضا مورد استفاده قرار می گیرد.

روش تولید سولفات منگنز

به طور معمول سنگ معدن منگنز با تبدیل آن‌ها به سولفات منگنز (II) خالص می‌شود. درمان محلول‌های آبی سولفات با کربنات سدیم منجر به رسوب کربنات منگنز می‌شود که می‌تواند برای تولید اکسید MnOx کالسیده شود. در آزمایشگاه، سولفات منگنز را می توان با درمان دی اکسید منگنز با دی اکسید گوگرد ساخت:

MnO2 + SO2 → MnSO4

همچنین می توان با ترکیب پرمنگنات پتاسیم با سدیم هیدروژن سولفات و پراکسید هیدروژن تولید کرد.

سولفات منگنز محصولی از اکسیداسیون های مختلف صنعتی است که از دی اکسید منگنز استفاده می‌کنند، ازجمله تولید هیدروکینون و آنیزالدئید.

روش تولید سولفات منگنز
الکترولیز سولفات منگنز

الکترولیز سولفات منگنز

 

الکترولیز سولفات منگنز، دی اکسید منگنز را تولید می‌کند که با نام EMD برای دی اکسید منگنز الکترولیتی نامیده می‌شود. در عوض، اکسیداسیون سولفات منگنز با پرمنگنات پتاسیم، به اصطلاح دی اکسید منگنز شیمیایی (CMD) را تولید می‌کند.

این مواد، به‌ویژه EMD برای تولید سولفات منگنز از کنسانتره دی اکسید منگنز که به حالت پیرولوسیت MnO2 است استفاده می‌گردد. برای تولید این محصول باید دی اکسید منگنز در اسید سولفوریک محلول شود. با توجه به این که این ماده به راحتی در سولفوریک اسید خاصیت انحلال‌پذیری ندارد بنابراین آن را در کوره و در دمای نهصد درجه سانتی گراد به وسیله گرافیت به عنوان عامل کاهنده به اکسید منگنز تبدیل و پس از آن به راحتی در اسید سولفوریک حل می‌نمایند و پس از تصفیه و تبخیر به‌صورت سولفات منگنز درمی‌آید.