منگنز در کشاورزی - طرح تولید سولفات منگنز

کاربرد سولفات منگنز در کشاورزی

به‌عنوان ریزمغذی و کود کشاورزی. منگنز دارای نقش اساسی در انجام عمل فتوسنتز و تنفس گیاهان بوده و در فعالیت‌های آنزیم‌هایی مانند نیتریت ردوکتاز که در متابولیسم ازت مشارکت دارد، دارای اهمیت می‌باشد. استفاده از این کود سبب بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش کیفی و کمی تولید محصولات کشاورزی می‌گردد. کمبود Mn  خاک با این نمک حل شده است.

سایر کاربردها

سولفات منگنز به‌صورت خاص در صنایع رنگرزی، سرامیک‌سازی، دارویی و قارچ‌کش نیز بعضاً مورداستفاده قرار می‌گیرد.

روش تولید سولفات منگنز

به طور معمول سنگ معدن منگنز با تبدیل آن‌ها به سولفات منگنز (II) خالص می‌شود. درمان محلول‌های آبی سولفات با کربنات سدیم منجر به رسوب کربنات منگنز می‌شود که می‌تواند برای تولید اکسید MnOx کالسیده شود. در آزمایشگاه، سولفات منگنز را می‌توان با درمان دی‌اکسید منگنز با دی‌اکسید گوگرد ساخت:

MnO2 + SO2 → MnSO4

همچنین می‌توان با ترکیب پرمنگنات پتاسیم با سدیم هیدروژن سولفات و پراکسید هیدروژن تولید کرد.

سولفات منگنز محصولی از اکسیداسیون‌های مختلف صنعتی است که از دی‌اکسید منگنز استفاده می‌کنند، از جمله تولید هیدروکینون و آنیزالدئید.

manganese - طرح تولید سولفات منگنز
سولفات منگنز - طرح تولید سولفات منگنز

الکترولیز سولفات منگنز

الکترولیز سولفات منگنز، دی‌اکسید منگنز را تولید می‌کند که با نام EMD برای دی‌اکسید منگنز الکترولیتی نامیده می‌شود. در عوض، اکسیداسیون سولفات منگنز با پرمنگنات پتاسیم، به‌اصطلاح دی‌اکسید منگنز شیمیایی (CMD) را تولید می‌کند.

این مواد، به‌ویژه EMD برای تولید سولفات منگنز از کنسانتره دی‌اکسید منگنز که به حالت پیرولوسیت MnO2 است استفاده می‌گردد. برای تولید این محصول باید دی‌اکسید منگنز در اسیدسولفوریک محلول شود. باتوجه‌به این‌که این ماده به‌راحتی در سولفوریک اسید خاصیت انحلال‌پذیری ندارد بنابراین آن را در کوره و در دمای نهصد درجه سانتی‌گراد به‌وسیله گرافیت به‌عنوان عامل کاهنده به اکسید منگنز تبدیل و پس از آن به‌راحتی در اسیدسولفوریک حل می‌نمایند و پس از تصفیه و تبخیر به‌صورت سولفات منگنز درمی‌آید.