محققین شیمی کانه ایرانیان در آزمایشگاه تخصصی شرکت اقدام به تولید دی و تری سدیم فسفات کرده اند.

سدیم تری پلی فسفات در صنایع شوینده ، بعنوان قسمتی از پاک کننده های تجاری به کار گرفته می شود. در آب سخت )آبی که دارای غلظت بالایی از یون های +Mg2و +Ca2  استاثر پاک کنندگی از بین می رود و  پاک کننده ها غیرفعال می شوند.STTP که بعنوان ماده اصلی پاک کننده ها و صابون ها است بیشتر به صورت ژل،مایع،قالب و پودری در ماشین لباس شویی و ظرفشویی یافت میشوداین ماده به عنوان عامل  فعال کننده کارایی دارد و چرک های سطحی را در خود حل میکند .این محصول همچنین میتواند از ماندن چرک و کثیفی در سطح پاک شونده مورد نظر جلوگیری کند.بسیاری از محصولات پاک کننده ی عمومی در مصارف خانگی مثل پاک کننده های سطحی و پاک کننده های آرایشی حاوی STTP می باشند. همچنین بسته به عمل پاک کنندگی ممکن است در تهیه خمیر دندان نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این ماده به عنوان یک عامل آب نرم ، تمیز کردن عامل در آبکاری الکتریکی ، حلال رنگ در رنگرزی پارچه، مورد استفاده قرار می گیرد. عمده صنایع مصرف کننده این ماده شیمیایی شامل کارخانجات تولید مواد شوینده ، صنایع تصفیه آب ، صنایع غذایی ، صنایع سرامیک سازی ، معدنی ، صنایع تولید کاغذ ، صنایع سرامیک پتروشیمی و نیروگاه ها می باشد.