نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فن آوری و فن بازار / آذر 97/ زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستیابی به محصول آنالیتیکال اسید بوریک با خلوص بالا و قابل رقابت با محصولات آلمان / بهمن 97