خانم دکتر یاسمن نوبخت

دكتراى شيمى گرايش شيمى آلى
با سابقه فعاليتهاى پژوهشى و اجرايى در دانشگاه و كارخانجات صنايع شيميايي
مديرعامل و عضو هيات مديره

آقاى دكتر نعمت ا… ارشدى

دكترى شيمى آلى
عضو هيات علمى دانشگاه
بيش از ١٧ سال سابقه فعاليت در صنايع شيميايى مختلف
عضو هيات مديره

آقای مهندس امين اكرمى

مهندس معدن گرايش استخراج
١٦ سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى
و غير فلزى خصوصا كانيهاى بُر
رييس هيات مديره