خانم دکتر یاسمن نوبخت

دكتراى شيمى
با سابقه فعاليتهاى پژوهشى و اجرايى در دانشگاه و كارخانجات صنايع شيميايي
مديرعامل و عضو هيات مديره

آقای مهندس امين اكرمى

مهندس معدن گرايش استخراج
١٦ سال سابقه مديريت و بهره بردارى از معادن فلزى
و غير فلزى خصوصا كاني هاى بور
رييس هيات مديره

آقاى دكتر نعمت ا… ارشدى

عضو هيات علمى دانشگاه
بيش از ١٧ سال سابقه فعاليت در صنايع شيميايى مختلف
عضو هيات مديره