اسید بوریک

بوریک اسید اولین بار توسط ویلهلم هومبرگ از بوراکس بدست آمد. میزان اسید بوریک و  نمک های آن در آب دریا قابل توجه است، به علاوه این ماده  در گیاهان و در بیشتر میوه ها وجود دارد. اسید بوریک به صورت آزاد در مناطق آتشفشانی و در شیارهای زمین وجود دارد. همچنین اسید بوریک  جزء اصلی  کانی هایی چون بوراکس، بوراسیت و کلمانیت است. زمانی که دما به بالای 170 درجه سانتی گراد برسد، این ماده دهیدراته شده و متابوریک اسید HBO2 تولید می شود. متابوریک اسید یک جامد سفید رنگ ، دارای ساختار بلوری مکعبی و تنها اسیدی است که در آب با دمای معمولی به مقدار جزیی حل می شود. بوریک اسید در دمای 236 درجه سانتی گراد ذوب می شود و وقتی دما به حدود 300 درجه سانتی گراد برسد، بیشتر دهیدراته می شود و تترابوریک اسید یا پیروبوریک اسید H2B4O7 به دست می آید. حرارت بیشتر منجر به تولید بورون تری اکسید می شود.

نکات ایمنی

کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و موارد ایمنی اسید بوریک

کلیک کنید!

روش تولید

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش تولید اسید بوریک

کلیک کنید!

کاربرد ها

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربرد ها و موارد مصرف اسید بوریک

کلیک کنید!

خصوصیات

کسب اطلاعات بیشتر در مورد خصوصیات اسید بوریک

کلیک کنید!